Nhà yến tại Tam Bình - Vĩnh Long

Nhà yến tại Tam Bình - Vĩnh Long
02/04/2020 11:39 AM 1647 Lượt xem

  Nhà yến Tam Bình Vĩnh Long

  Nhà yến được tọa tại  Hào Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long, với diện tích 5x20x3.

  Một số hình ảnh trong quá trình thi công.

  Nhà yến áp dụng công nghệ phun giai để làm giảm độ dội âm.

  Hệ thống điều khiển và hệ thống ampli được sử dụng trong nhà yến.

  0
  Zalo
  Hotline